Autor: admin

Pozvánka na valnou hromadu

Vážení akcionáři,

zveme vás na řádnou valnou hromadu konanou dne 30. 6. 2020 od 8.00 hodin v sídle společnosti v Ústí nad Labem, Rembrandtova 439/10, 400 01.

Pozvánka zde