Kontaktujte nás prosím na e-mail: info@accorp.cz nebo nám napište do sídla společnosti. Popište situaci a dosavadní komunikaci s naší společností.

Blíže rovněž viz. Reklamační řád.

 

Nejste spokojeni s výsledkem reklamace, stížnosti nebo s naší službou?

Pokud nejste spokojeni s výsledkem šetření vaší reklamace, stížnosti nebo nejste spokojeni s naší službou, máte možnost podat stížnost na naši společnost, příp. našeho vázaného zástupce u níže uvedených institucí:

 

Oblast zprostředkování pojištění:

  • Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1; www.cnb.cz, která provádí výkon dohledu.
  • Pojištění se řídí právním řádem České republiky. K rozhodnutí sporů vyplývajících z pojištění jsou příslušné obecné soudy České republiky.
  • Subjekty příslušnými pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z pojištění jsou:
    • v případě životního pojištění – Finanční arbitr, www.financniarbitr.cz
    • v případě neživotního pojištění – Česká obchodní inspekce, www.coi.cz nebo Kancelář ombudsmana České asocieace pojišťoven, https://www.ombudsmancap.cz/
    • v případě sporů z „povinného ručení“ – Česká obchodní inspekce, www.coi.cz

 

Doplňující informace:

Řízení před finančním arbitrem se řídí zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění. 

Řešení spotřebitelského sporu u ČOI se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, platném znění.

 

Další dokumenty: