Cestovní pojištění

Kryje rizika spojená s náhlým onemocněním, úrazem, ztrátou zavazadel nebo způsobením škody třetí osobě v průběhu jednorázových nebo opakovaných turistických a pracovních cest do zahraničí (pojistná smlouva pro opakování má dobu platnosti zpravidla jeden rok).

Proč je důležité se pojistit?
Náklady na léčbu v některých cizích zemích mnohonásobně převyšují náklady na léčbu v ČR. I když mají naši občané při pobytu ve státech Evropské unie nárok na zdravotní péči na účet svých zdravotních pojišťoven (Evropský zdravotní průkaz), v mnoha případech je vyžadována vysoká spoluúčast, kterou zdravotní pojišťovny nehradí. Z EZP také není kryta repatriace zpět do vlasti. Na cestách hrozí nejenom zdravotní rizika, ale i další rizika, jako je např. krádež zavazadel, jejich ztráta při letecké dopravě, riziko neúmyslného způsobení škody třetí osobě, riziko úrazu a další. 

Co pojištění nabízí: pojištění léčebných výloh Vám pomůže v případech náhlého onemocnění, úrazu nebo smrti v zahraničí.

Většinou je z tohoto pojištění hrazeno:
- ambulantní lékařské ošetření
- předepsané léky a zdravotnický materiál
- hospitalizace
- lékařsky neodkladná operace
- převoz nemocného do ČR
- převoz tělesných ostatků do ČR
- zubní ošetření k odstranění akutní bolesti
- případně další doplňkové asistenční služby (dle jednotlivých pojistných podmínek)

Možnosti připojištění:
- úrazové pojištění
- pojištění cestovních zavazadel
- pojištění odpovědnosti za škodu
- pojištění storna zájezdu
- případně další pojištění (dle jednotlivých pojistných podmínek)

Jaké faktory ovlivňují výši pojistného:
- územní platnost (Evropa, svět s USA a svět bez USA)
- věk pojištěného
- délka pobytu v zahraničí
- zaměření cesty (turistická, pracovní, se sportovním zaměřením)

Jak funguje asistenční služba?
Pojišťovny spolupracují s asistenčními službami, které zařizují potřebnou pomoc v zemi, kde došlo k pojistné události. Asistenční služby fungují
24 hodin denně v českém jazyce.

Sjednání pojištění
- na pobočkách pojišťoven (některé pojišťovny nabízí možnost telefonického sjednání)
- on-line na webových stránkách
- prostřednictvím cestovních kanceláří
- smlouvu můžete uzavřít pro sebe, svou rodinu nebo i celou skupinu lidí

Co klient obdrží po uzavření smlouvy:
- pojistnou smlouvu
- pojistné podmínky
- kontaktní údaje o asistenční službě

Upozornění: Informace jsou pouze obecného charakteru. Před uzavřením smlouvy je třeba se důkladně seznámit s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění dané pojišťovny pharmacie-hommes . Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven Vám rád sdělí náš poradce.

Zdroj: www.cap.cz