Pojištění měst a obcí

Program pro pojištění měst a je speciálně připraven tak, aby vyhovoval specifickým pojistným potřebám měst, obcí a subjektů zřizovaných obcemi. Produkt zahrnuje komplexní pojistnou ochranu – kromě pojištění movitého i nemovitého majetku i pojištění odpovědnosti.

Hlavní výhody Programu pro pojištění měst a obcí:

- přizpůsobí se potřebám konkrétní obce nebo města
- komplexně pojistí obecní majetek a odpovědnost
- celý pojistný program uzavřete v rámci jedné smlouvy
- v ČR unikátní široká nabídka pojištění odpovědnosti za škody
- výhodná cena

Zdroj: www.koop.cz