Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (lidově řečeno povinné ručení) poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému pro případ škody způsobené provozem vozidla. Pojištěného chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného/poškozených. Pojištění nabízí pojistnou ochranu v základním limitu 35.000.000,- Kč na každého zraněného nebo usmrceného a 35.000.000,- Kč na majetkovou škodu pro všechny poškozené.
Všechny povinnosti a  práva účastníků tohoto pojištění jsou vyjma pojistných podmínek definovány ustanovením zákona č. 168/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Na jaká nebezpečí se můžete pojistit:
- škody vzniklé na zdraví nebo usmrcení, včetně nákladů na léčení zraněných
- věcné škody
- škody, které mají povahu ušlého zisku
- účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného v případech stanovených výše uvedeným zákonem

Doplňková připojištění:
- pojištění čelního skla nebo všech skel ve vozidle
- pojištění osob ve vozidle (úrazové pojištění)
- pojištění zavazadel
- úhrada nákladů na zapůjčení náhradního vozidla
- pojištění asistenčních služeb
- pojištění pro případ živelní události
- havarijní pojištění

Výši pojistného ovlivňuje:
- kategorie vozidla (os. automobil, tahač apod.)
- zdvihový objem nebo výkon motoru
- zvolený limit pojistného plnění
- segmentační kriteria (např. věk, bydliště vlastníka vozidla, stáří vozidla apod.)
- předchozí bezeškodní průběh (systém Bonus/Malus)

Na co nezapomenout při sjednání:
- zvážit možnosti využití doplňkových připojištění
- převzít zelenou kartu (doklad o pojištění)

Upozornění: Uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Vždy záleží na konkrétních podmínkách jednotlivých pojišťoven, které Vám rád sdělí náš poradce.

Zdroj: www.cap.cz