Životní pojištění

Tento druh pojistných produktů kryje rizika ohrožující zdraví a životy lidí. Pojištění nemůže zamezit nahodilé události, ale vyplacené pojistné plnění v případě smrti, úrazu nebo invalidity Vám ulehčí řešit složité životní situace.

Pojistnou ochranu lze rozšířit formou připojištění (doplňkových pojištění) pro případ úrazu, vážných chorob, invalidity, zproštění od placení pro případ nemoci – denní dávky při pracovní neschopnosti nebo pro případ pobytu v nemocnici.

Na čem závisí výše pojistného?

Stanovení výše pojistného závisí na věku pojištěného, výši pojistné částky, pojistné době, zdravotním stavu pojištěného a u úrazového pojištění také na druhu zaměstnání či provozovaného sportu.

Jaká je optimální pojistná částka pro případ smrti?

Doporučená optimální pojistná částka pro případ smrti činí trojnásobek ročního příjmu pojištěného.

Jaká je doporučená doba trvání pojištění?

Doporučená doba trvání pojištění je 10 let a více. Při delším trvání pojištění lze dosáhnout vyššího zhodnocení vložených finančních prostředků.

Zdroj: www.cap.cz