Nejste spokojeni?

Nejste s něčím spokojeni?

Kontaktujte nás prosím na e-mail: info@accorp.cz nebo nám napište do sídla společnosti. Popište situaci a dosavadní komunikaci s naší společností.

Blíže rovněž viz. Reklamační řád.

Nejste spokojeni s výsledkem reklamace, stížnosti nebo s naší službou?

Pokud nejste spokojeni s výsledkem šetření vaší reklamace, stížnosti nebo nejste spokojeni s naší službou, máte možnost podat stížnost na naši společnost, příp. našeho vázaného zástupce u níže uvedených institucí:

Oblast zprostředkování pojištění:

On-line sjednávané smlouvy:

Spory z pojistné smlouvy sjednané on-line (přes internetové stránky či jiným elektronickým prostředkem), stejně tak jako spory ze smlouvy týkající se jakéhokoli produktu poskytovaného penzijní společností sjednané on-line, lze také řešit prostřednictvím Platformy pro řešení sporů on-line zřízené Evropskou komisí.

Další dokumenty:

Pravidla pro řízení a předcházení střetu zájmu

© copyright 2022