O nás

Kdo jsme?

Společnost, která působí na českém finančním trhu 18 let a stále svým klientům pomáhá řešit jejich dennodenní potřeby při ochraně jejich majetku, zajištění jich samotných či pomoci při řešení škod, a to vše se srdcem na dlani.

Tato naše profese, tedy profese pojišťovacího makléře, bývá mnohdy obecně podceňována, ale my víme, že tomu tak není, že je důležitá a tak rádi neseme své pojišťovácké srdce jako na dlani.

O důležitosti naší profese jsme již svou prací přesvědčili řadu klientů a rádi o tom přesvědčíme i vás.

Co je našim posláním?

Naším posláním je pomáhat našim klientům se:

Na čem si zakládáme?

Naše podnikání je založeno především na:

Na co dbáme?

Dbáme na práva svých klientů

Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji a jejich ochraně věnujeme velkou pozornost, abychom předešli neoprávněným zásahům do soukromí svých klientů. Proto se řídíme platnou právní úpravou, svými interními normami a informacemi o zpracování osobních údajů – více zde

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Pokud jste pojistnou smlouvu uzavřeli jako spotřebitel (tedy mimo rámec podnikatelské činnosti), máte právo pro mimosoudní řešení sporu s námi využít nezávislý subjekt, kterým je pro řešení sporů v souvislosti se životním pojištěním Finanční arbitr ČR, pro spory z neživotního pojištění Česká obchodní inspekce a Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven a pro spory z povinného ručení Česká obchodní inspekce.

Pokud jste jako spotřebitel uzavřeli pojistnou smlouvu online (prostřednictvím internetové stránky nebo jiného elektronického prostředku), máte možnost pro řešení sporu s pojistitelem, který se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, využít Platformu pro řešení spotřebitelských sporů online.

Osvědčení k činnosti

Výpisy z rejstříku trestů

Aktuální výpis z obchodního rejstříku

Živnostenské listy

Aktuální výpis z živnostenského rejstříku

© copyright 2022