Představenstvo společnosti:

Předseda: Hana Jacolová
Místopředseda: Petr Wasserburger
Členové: Ing. Milan Sedláček, Jan Ambros, Ing. Pavel Deutsch

Dozorčí rada společnosti:

Předseda: Jaroslav Havlík
Členové: Oldřich Deutsch, Eva Dudíková, Ing. Zbyněk Herzán, Jiří Janák, Ing. Vladislav Krušina, Romana Lidmilová, Josef Mikeš, Bc. Eva Nováková