Představenstvo společnosti:

Předseda: Hana Jacolová
Místopředseda: Ing. Milan Sedláček
Členové: Jiří Janák

Dozorčí rada společnosti:

Předseda: Jaroslav Havlík
Členové: Oldřich Deutsch, Jan Ambros